exocolo 发表于 2018-12-18 22:02

航拍龙湾风车山

http://player.youku.com/player.php/sid/XMzk3MDM0MTkyOA==/v.swf

exocolo 发表于 2018-12-18 22:07

航拍的一些图后续还会补上

exocolo 发表于 2018-12-18 22:15

全景图地址 https://720yun.com/t/99aju5mm5w1

exocolo 发表于 2018-12-18 22:16

可能这个全景图更为震撼https://720yun.com/t/72fju5uykm2

exocolo 发表于 2018-12-18 22:16

最后一个全景图 https://720yun.com/t/434ju5tOOa1

福随仁心至 发表于 2018-12-18 22:25

666

东山公园 发表于 2018-12-18 22:31

多谢分享!有空拍拍罗信高速,环市南,人民医院新院等项目的建设

黄小来 发表于 2018-12-18 23:46

尼台雀仔有拍得几靓喔!

exocolo 发表于 2018-12-19 07:56

这是15号拍摄的云海

http://pic.app.ld0766.com/201812192961321545177389182846.jpg
http://pic.app.ld0766.com/201812192961321545177389244954.jpg
http://pic.app.ld0766.com/201812192961321545177389259393.jpg
http://pic.app.ld0766.com/201812192961321545177389271527.jpg
http://pic.app.ld0766.com/201812192961321545177389283931.jpg
http://pic.app.ld0766.com/201812192961321545177389312959.jpg
http://pic.app.ld0766.com/201812192961321545177389344057.jpg
http://pic.app.ld0766.com/201812192961321545177389378051.jpg
http://pic.app.ld0766.com/201812192961321545177389411364.jpg
http://pic.app.ld0766.com/201812192961321545177389441869.jpg

exocolo 发表于 2018-12-19 07:57

在发一张我们的合照

明月依心 发表于 2018-12-19 10:21

震撼!

黄钍金 发表于 2018-12-19 11:09

吾错

美好回忆 发表于 2018-12-19 13:21

好靓。有机会也会去看看

红。茶 发表于 2018-12-19 14:10

大片

月下一方海溏 发表于 2018-12-19 16:55

exocolo 发表于 2018-12-19 07:57
在发一张我们的合照

没把我p上去的合照,我不服!
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 航拍龙湾风车山